Privacy & Cookies

Privacy & Cookies

Privacyverklaring Lumiforte Line Marking B.V.

Lumiforte Line Marking B.V., gevestigd te Geerstraat 8, 5111 PS Baarle-Nassau, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring.

Contactgegevens: zoals weergegeven op onze contact pagina.

Persoonlijke data

Lumiforte Line Marking B.V. verwerkt uw persoonsgegevens door gebruik te maken van onze diensten en/of door deze zelf aan ons te verstrekken. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres (alleen gebruikt voor inzicht in landen)
 • Informatie over uw activiteiten op onze website
 • Internet browser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website en/of dienst is niet bedoeld om gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogden. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij moedigen ouders aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om te voorkomen dat gegevens over kinderen worden verzameld zonder de toestemming van de ouders. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder deze toestemming persoonlijke gegevens over een minderjarige hebben verzameld, neem dan contact met ons op via linemarking@lumiforte.com en wij zullen deze gegevens verwijderen.

Voor welk doel en op welke basis verwerken wij persoonlijke gegevens?

Lumiforte Line Marking B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Verzending van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Om u te bellen of te e-mailen indien nodig om onze diensten uit te voeren
 • Om u te informeren over wijzigingen in onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten aan u te leveren
 • Lumiforte Line Marking B.V. analyseert uw gedrag op de website om de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten aan te passen aan uw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Lumiforte Line Marking B.V. neemt geen beslissingen op basis van geautomatiseerde verwerking over zaken die (significante) gevolgen kunnen hebben voor mensen. Dit zijn beslissingen die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat er een persoon (bijvoorbeeld een medewerker van Lumiforte Line Marking B.V.) bij betrokken is.

Hoe lang bewaren we persoonlijke gegevens

Lumiforte Line Marking B.V. slaat uw persoonlijke gegevens niet langer op dan strikt noodzakelijk is voor het bereiken van de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) persoonsgegevens:

Soort gegevens, opslagperiode, reden:

 • Personalia, zolang het relevant is, klantrelatiebeheer
 • Adres, zolang het relevant is, klantrelatiebeheer
 • Gebruik van de website, zolang het relevant is, analyse van de website

Het delen van persoonlijke gegevens met derden

Lumiforte Line Marking B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze alleen als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens in onze opdracht verwerken, sluiten wij een bewerkingsovereenkomst om hetzelfde niveau van veiligheid en vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen. Lumiforte Line Marking B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookiebeleid Lumiforte Line Marking B.V.

Cookies, of soortgelijke technieken, die we gebruiken

Lumiforte Line Marking B.V. maakt gebruik van functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat in de browser van uw computer, tablet of smartphone wordt opgeslagen wanneer u deze website voor het eerst bezoekt. Lumiforte Line Marking B.V. maakt gebruik van cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website goed werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen worden onthouden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en te optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u via de instellingen van uw browser ook alle eerder opgeslagen informatie verwijderen.

Gegevens bekijken, wijzigen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Lumiforte Line Marking B.V. en heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u ons kunt verzoeken de persoonlijke informatie die wij over u hebben in een computerbestand naar u of een andere door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of een verzoek tot annulering van uw toestemming of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar linemarking@lumiforte.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek om toegang door u is gedaan, vragen wij u om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak uw pasfoto, MRZ (machineleesbare zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart in deze kopie. Dit is om uw privacy te beschermen. Wij reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Lumiforte Line Marking B.V. wijst u er ook op dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, het College Bescherming Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/en

Hoe we persoonlijke gegevens beschermen

Lumiforte Line Marking B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, ongeoorloofde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging te voorkomen. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet veilig zijn of dat er aanwijzingen zijn voor misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via linemarking@lumiforte.com.

Dit cookiebeleid is voor het laatst gewijzigd op 5 januari 2022. Wanneer er wijzigingen worden aangebracht in ons beleid, zullen wij dit via deze pagina aan u communiceren. Blijf deze pagina regelmatig controleren om op de hoogte te blijven van wijzigingen in ons cookiebeleid.