Selectline logo
 • Garantiebepalingen

  Easyliner & Selectliner

  Lees onderstaande garantiebepalingen aandachtig door. Onze machines zijn zorgvuldig ontworpen en vervaardigd om jarenlang probleemloos gebruik onder normale omstandigheden te garanderen.

  Voorwaarden

  De garantie voor deze Easyliner/Selectliner geldt voor 12 (twaalf) maanden vanaf de aankoopdatum van de machine bij uw Selectline-partner. De fabrikant garandeert de goede werking van de machine bij correct gebruik en onderhoud volgens de aanwijzingen van de fabrikant. De garantie dekt alle gebreken die het gevolg zijn van eventuele materiaal- en/of fabricagefouten van de machine. De machine omvat de pomp, de accu en het frame.
  De garantie dekt niet: - Storingen die het gevolg zijn van ongeoorloofde wijzigingen of toevoegingen aan de machine. - Storingen als gevolg van het gebruik van producten van een andere fabrikant die niet geschikt of geautoriseerd zijn voor gebruik in combinatie met de machine (controleer dit eerst bij uw leverancier). - Schade veroorzaakt door omstandigheden buiten de controle van de fabrikant of leverancier, waaronder: overstroming, brand, aardbeving, vochtigheid, ongevallen, vandalisme of andere schade veroorzaakt door handelingen van anderen die geen verband houden met de fabrikant of leverancier. - Losse onderdelen: nozzles, filters, slangen, enz. tenzij deze tijdens de productie of levering van de machine defecten vertonen of beschadigd zijn. Dergelijke fouten moeten zo snel mogelijk na ontvangst van de machine aan de leverancier worden gemeld.
  De fabrikant/leverancier is verplicht de defecte onderdelen die onder de garantie vallen en die bij het juiste gebruik van de machine volgens de instructies van de fabrikant/leverancier tot het defect zijn gekomen, te vervangen of te repareren.

  Dekking

  Onderdeel:
  Dekking
  Batterij:
  JA
  Kabels:
  NEE
  Oplader:
  JA
  Schaaltjes:
  NEE
  Filters:
  NEE
  Frame:
  JA
  Handvaten:
  NEE
  Nozzle houder:
  NEE
  Nozzle:
  NEE
  Pomp:
  JA
  Schakelaar:
  NEE
  Tape:
  NEE
  Banden:
  NEE
  De garantie heeft geen invloed op de wettelijke rechten van de koper.

  Noteer de relevante gegevens van het garantiecertificaat op deze pagina voor mogelijk toekomstig gebruik:
  Vul het garantieformulier binnen 14 dagen na ontvangst volledig in.

  Type machine(Vereist)
  Aankoopdatum(Vereist)
  Max. bestandsgrootte: 8 MB.
  Whatsapp
  Send
  chevron-downmenu-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram