Selectline logo
 • Privacyverklaring

  Privacyverklaring Lumiforte Line Marking B.V.

  Lumiforte Line Marking B.V., gevestigd te Geerstraat 8, 5111 PS Baarle-Nassau, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring.

  Contactgegevens: zoals weergegeven op onze contact pagina.

  Persoonlijke data

  Lumiforte Line Marking B.V. verwerkt uw persoonsgegevens door gebruik te maken van onze diensten en/of door deze zelf aan ons te verstrekken. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

  Onze website en/of dienst is niet bedoeld om gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogden. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij moedigen ouders aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om te voorkomen dat gegevens over kinderen worden verzameld zonder de toestemming van de ouders. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder deze toestemming persoonlijke gegevens over een minderjarige hebben verzameld, neem dan contact met ons op via linemarking@lumiforte.com en wij zullen deze gegevens verwijderen.

  Voor welk doel en op welke basis verwerken wij persoonlijke gegevens?

  Lumiforte Line Marking B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  Geautomatiseerde besluitvorming

  Lumiforte Line Marking B.V. neemt geen beslissingen op basis van geautomatiseerde verwerking over zaken die (significante) gevolgen kunnen hebben voor mensen. Dit zijn beslissingen die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat er een persoon (bijvoorbeeld een medewerker van Lumiforte Line Marking B.V.) bij betrokken is.

  Hoe lang bewaren we persoonlijke gegevens

  Lumiforte Line Marking B.V. slaat uw persoonlijke gegevens niet langer op dan strikt noodzakelijk is voor het bereiken van de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) persoonsgegevens:

  Soort gegevens, opslagperiode, reden:

  Het delen van persoonlijke gegevens met derden

  Lumiforte Line Marking B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze alleen als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens in onze opdracht verwerken, sluiten wij een bewerkingsovereenkomst om hetzelfde niveau van veiligheid en vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen. Lumiforte Line Marking B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

  Whatsapp
  Send
  chevron-downmenu-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram